Velhartický hrad, Jan Werich

Moderní vzdělávání ve Velharticích

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002858

Partnerství v projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/000525

Projekt COOL Pedagog

Projekt Moderní škola

Projekt Velhartice-Winzer

Projekt Kreativní demokratická škola

Projekt Ovoce do škol, Mléko do škol

Projekt Krokus

Kontakt
Základní a mateřská škola Velhartice
Velhartice 162
Kolinec 341 42
tel: 376 583 332
skolavelhartice@seznam.cz