Velhartický hrad, Jan Werich

Projekty z OPVK

Moderní vzdělávání ve Velharticích 

Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Velhartice

Polytechnické vzdělávání v ZŠ Velhartice

Plakát


Moderní vzdělávání ve Velharticích CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002858

Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti - partnerství

CZ02.3.68./0.0/0.0/16_010/0000525 

Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Velhartice

Polytechnické vzdělávání v ZŠ Velhartice

Kontakt
Základní a mateřská škola Velhartice
Velhartice 162
Kolinec 341 42
tel: 376 583 332
skolavelhartice@seznam.cz