Velhartický hrad, Jan Werich

Kontakty

Kontakty 

ŠJ      378 774 448, 608 580 472

MŠ     378 774 408, 774 480 827

ŠD     608 608  211

ZŠ     376 583 332, 608 608 639

Školské poradenské pracoviště

376 583 332


Školní jídelna 378 774 448, 608 580 472  
Mateřská škola   378 774 408

Základní škola    608 608 639

Školní družina    608 608 211

ŠPP  376 583 332

Konzultace po telefonické domluvě.
Kontakt
Základní a mateřská škola Velhartice
Velhartice 162
Kolinec 341 42
tel: 376 583 332
skolavelhartice@seznam.cz